Банкова сметка

Гражданско Движение  Аз обичам Видин

СИБАНК ЕАД

BG33 BUIB 9888 1030 9402 01     BIC -  BUIBBGSF    

"Видин е един от най-красивите градове които съм виждал ,а аз съм бил на много места"

Robb Off , traveler

Вие сте тук:Начало